Politica de confidentialitate (iulie 2021)

Informare privind protectia datelor personale

Contact: mesaj whatsapp la numărul 0790 542 145 sau pe email: vanzari@mosiachindia.ro

FAMIFERMA S.R.L, in calitate de autor, proprietar, administrator al www.mosiachindia.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, FAMIFERMA S.R.L are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare (operatorul este obligat să încunoştinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal);
 • dreptul de acces la date (inclusiv procedura exactă de urmat, adresa de email folosită);
 • dreptul de intervenție asupra datelor (inclusiv procedura sau posibilitatea de remediere prevăzută în site); orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a
  datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de opoziţie (persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
 • dreptul de retragere a consimțământului;
 • dreptul de a se adresa justiţiei;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a
  datelor personale.

Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de FAMIFERMA S.R.L in conformitate cu scopurile mentionate mai jos. Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate va rugam sa nu ni le furnizati.

Scopul colectarii datelor

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre FAMIFERMA S.R.L pentru confirmarea comenzilor, facturare, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare si pentru realizarea de rapoarte statistice.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. FAMIFERMA S.R.L se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si FAMIFERMA S.R.L.

FAMIFERMA S.R.L se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra la adresa Aleea Mănăstirea Dealu Nr. 31D, Târgoviște, Dâmbovița, Romania, se obliga: sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

FAMIFERMA S.R.L poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este cerut de lege sau in cazurile de buna-credinta in care aceste actiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozitiile legale; protejarea si apararea drepturilor de proprietate ale FAMIFERMA S.R.L si ale site-ului www.mosiachindia.ro; actionarea in circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei personale a angajatilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci când FAMIFERMA S.R.L este solicitat sa furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvaluite doar acele date necesare indeplinirii stricte a obiectului solicitarii.

Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Protejarea siguranței și securității datelor dvs. personale este importantă pentru FAMIFERMA S.R.L. Activitățile desfășurate de FAMIFERMA S.R.L sunt în conformitate cu legislația aplicabilă referitoare la protecția siguranței datelor și la securitatea acestora.

Accesând această pagină, toți utilizatorii sunt de accord să respecte Termenii de utilizare și legislația în vigoare. Sperăm că politica prezentată mai jos vă va fi de ajutor pentru a ințelege ce fel de date pot fi colectate de FAMIFERMA S.R.L, cum sunt acestea protejate și utilizate și cum pot fi dezvăluite.

FAMIFERMA S.R.L. se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisă la adresa office@storefish.ro, se obligă să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale, să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

FAMIFERMA S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

Date personale

FAMIFERMA S.R.L nu va colecta nici un fel de date personale în legătură cu dvs. (de ex. numele dvs., CNP, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail), dacă nu doriţi să ni le furnizaţi (de ex. prin înregistrare, chestionare), sau dacă nu vă daţi acordul sau dacă nu este altfel permis prin lege sau alte reglementări de protecţie a datelor dvs. personale.

Scopul utilizării

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, FAMIFERMA S.R.L., având numărul din Registrul Comerțului J15/713/2021, CUI: RO44219275, sediul social Aleea Mănăstirea Dealu Nr. 31D, Târgoviște, Dâmbovița, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor dumneavoastră, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor printr-o cerere scrisă, datată și semnată pe adresa Aleea Mănăstirea Dealu Nr. 31D, Târgoviște, Dâmbovița, România. Dacă sunteți înscriși în sistemul nostru de Newsletter vă puteți dezabona direct din mesajul care a sosit pe adresa dumneavoastră de email sau făcând o cerere la adresa vanzari@mosiachindia.ro precizând adresa pe care doriți să o ștergem din baza de date.

Tertii care au acces la datele personale:

FAMIFERMA S.R.L. implementeaza intern campanii de newsletter.

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteti scrie pe email, la adresa vanzari@mosiachindia.ro.

În cazul în care ne veţi furniza datele dvs. personale, le vom utiliza în general pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a procesa comenzile dvs., pentru a vă intermedia accesul la informaţii specifice sau oferte, facturare. De asemenea pentru a susține relația comercială cu dvs. Vă putem contacta în legătura cu o ofertă Famiferma care vine în sprijinul nevoilor dvs. sau pentru a efectua sondaje de opinie online pentru a înțelege mai bine necesitățile clienților nostri. Dacă sunteți înscriși în sistemul de Newsletter o să primiți pe email informații comerciale privind ofertele noastre. Dacă alegeți ca datele dvs. personale să nu fie utilizate noi vom respecta opțiunea dvs. nu vindem și nici nu comercializăm în vreun alt fel datele dvs. personale către terți.

Date non-personale colectate automat

Când accesaţi paginile noastre de internet, putem colecta automat (nu prin înregistrare) date non-personale (de ex. tipul de browser internet şi sistemul de operare utilizat, numele domeniului paginii Web de pe care aţi venit, numărul de vizite, durata medie petrecută pe site, paginile vizionate). Noi putem utiliza aceste date şi distribui sediilor noastre, pentru a monitoriza gradul de atracţie a paginilor noastre de internet şi pentru a le îmbunătăţi performanţa sau conţinutul.

Securitate

Pentru a proteja datele dvs. personale de distrugere accidentală sau ilegală, de pierdere sau alterare şi de accesul unor persoane neautorizate, FAMIFERMA S.R.L utilizează măsuri de securitate tehnice şi organizatorice dintre care enumeram:
– accesul la baza de date se face doar pe bază de user și parolă ce sunt atribuite doar angajaților și sunt folosite exclusiv pentru exercitarea atribuțiilor de servici;
– toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces;
– accesarea datelor se face doar de pe echipamentele societății;
– la interval de o lună (30 zile) se face backup la baza de date.
– printarea datelor este facută doar de la echipamentele societătii, de către angajați desemnați.

Colectarea de date cu caracter personal

Suplimentar fata de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.mosiachindia.ro implica efectuarea de comenzi on-line pe site-ul www.mosiachindia.ro si necesita furnizarea informatiilor solicitate si marcate a fi obligatorii, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.mosiachindia.ro in urmatoarele scopuri:

 • facturarea produselor si a serviciilor comandate de dumneavoastra;
 • asigurarea livrării produselor si serviciilor comandate;
 • asigurarea garanțiilor.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite institutiilor abilitate fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigi/dispute privind fraudele.

Utilizarea datelor statistice si a datelor anonime

FAMIFERMA S.R.L poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in urmatoarele scopuri:

 • realizarea de rapoarte si analize;
 • realizarea de informari in scopuri proprii;
 • publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor oferite de FAMIFERMA S.R.L.
 • Tertii care utilizeaza datele utilizatorilor din site:
 • Google Analytics care preia date privind vizita pe site (pagini vizitate, browser folosit, actiuni in site, adresa IP);

Modalitatea de exercitare a drepturilor: email – vanzari@mosiachindia.ro

Modificari, actualizari, stergerea datelor – Contact: mesaj whatsapp la numărul 0790 542 145 sau pe email, vanzari@mosiachindia.ro

CUM PROTEJAM NOI INFORMAȚIA COLECTATĂ DE LA DVS.

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dvs. sunt de o importanță vitală pentru noi. FAMIFERMA S.R.L. nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dvs. expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către terțe rețele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar că ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre nici un utilizator individual.

Accesul dvs. la anumite servicii și informații din cadrul site-ului este protejat de o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui această parolă. FAMIFERMA S.R.L. nu vă va cere niciodată parola conturilor dvs în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim să nu dezvăluiți această parola peroanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să vă amintiți să dați click pe “deconectare” / “log off” / “sign out” din contul dvs. în Forumul, Chatul sau alte servicii online oferite de FAMIFERMA S.R.L. la sfârșitul fiecarei sesiuni de utilizare a acestora. Vă sfatuim, de asemenea, să închideți fereastra browserului în care ați lucrat la sfârșitul navigării dvs. în site-urile sau serviciile furnizate de FAMIFERMA S.R.L.

Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la informațiile dvs. personale sau la corespondența dvs. atunci când lucrați într-o rețea de computere aflată într-un loc public (cafe-internet, Wi-Fi-uri publice, etc).

Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația personală, FAMIFERMA S.R.L. nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către noi, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Vă avertizăm, așadar, că orice informație trimisă către noi se va face pe propriu dvs. risc.

În momentul în care noi primim informațiile transmise de dvs. însă, vă garantam că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația română și cea europeană în vigoare.

CUM PUTEM CORECTA ERORILE DIN DATELE COLECTATE DE LA DVS.

Dacă vă creați un cont la unul dintre serviciile noastre, vă putem trimite un e-mail de confirmare prin care să vă oferim detaliile noului dvs. cont. Mesajul de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o și va descrie modalitațile prin care dvs. puteti modifica sau șterge datele contului pe care tocmai l-ați creat. Vă sfatuim să păstrați acest e-mail de confirmare, mai ales că acest conține și informații care vă pot fi utile atunci când apar probleme în accesarea serviciilor noastre.

CONCILIERE CLIENȚI NEMULTUMIȚI

Daca apar probleme cu o comanda puteti lua legatura cu noi prin mesaj whatsapp la numărul 0790 542 145 sau pe email: vanzari@mosiachindia.ro. Termenul maxim pentru raspuns este de 48 de ore la mesajele primite pe email.

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.mosiachindia.ro

LITIGII

Orice litigiu apărut în utilizarea serviciului mosiachindia.ro va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată romane.

Contact: vanzari@mosiachindia.ro

Copyright © 2020 Famiferma (mosiachindia.ro)

Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului: 021/9551 ÷ http://www.anpc.gov.ro/