DATE IDENTIFICARE (februarie 2024)

FAMIFERMA SRL
Str Mănăstirea Dealu nr. 31D, Târgoviște, Dâmbovița, 130004
CUI: RO44219275; Nr. Registrul Comerțului: J15/713/2021

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE FAMIFERMA (www.mosiachindia.ro)

Folosind acest site acceptați termenii și condițiile de folosire, politica de confidențialitate, dar și alte notificări ce apar în cadrul site-ului. Dacă vă înscrieți la sistemul nostru de Newsletter acceptați termenii prezentați în acest document. În caz de neacceptare, nu puteți să folosiți aceste servicii și acest site. Termenii și condițiile de utilizare ale acestui site se pot modifica fără o notificare în prealabil. Schimbările vor intra în vigoare imediat după actualizarea pe site. Acceptarea de a revedea periodic condițiile de utilizare ale acestui site reprezintă o acceptare a schimbărilor apărute.

Drepturile de autor

Produsele comercializate pe site-ul mosiachindia.ro sunt originale. Întregul conținut al mosiachindia.ro este protejat conform legii dreptului de autor și a legilor privind dreptul la proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente aparținând site-ului www.mosiachindia.ro se pedepseşte conform legilor în vigoare. Conținutul acestui website (text, grafică, logo, icon-uri, imagini) sunt proprietatea FAMIFERMA SRL și cad sub incidența dreptului de autor prevăzut de legea română. Dreptul de autor pentru anumite texte (articole) sunt reproduse sau adaptate de Famiferma cu acceptul autorilor menționați la sfârșitul acelui text. Dreptul de autor pentru siglele și sloganele partenerilor și colaboratorilor noștri le aparțin acestora, și sunt reproduse cu acceptul lor. Mosia Chindia este marca inregistrata Famiferma SRL.

În situația în care doriți să raportați orice problemă legată de drepturile de proprietate intelectuala, vă rugăm să ne scrieți la adresa vanzari@mosiachindia.ro.

Absolvire de răspundere

Utilizarea acestui site și toate informațiile prezentate, descărcate sau accesate de pe acest site sunt oferite ca atare, fără garanții de orice fel. Informațiile conținute pe site sunt folosite de vizitatori pe propriul lor risc. mosiachindia.ro nu va fi responsabil pentru daune-interese directe, indirecte cauzate și reieșite din utilizarea acestui site.

mosiachindia.ro nu va fi responsabil pentru probleme sau disfuncționalități ale sistemelor de internet, furnizorilor de acces pe internet, calculatoare, echipamente sau alt element ce poate cauza stricăciuni ca rezultat al utilizării acestui site.

mosiachindia.ro își rezervă dreptul să modifice pagini de pe site, să le oprească temporar sau permanent, sau să interzică accesul, fără o notificare în prealabil către utilizatori.

Garanția și returul produselor

Famiferma, în funcție de produsul achiziționat, acordă garanție conform prevederilor Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora („Legea nr. 449/2003″). Se precizează că produsele alimentare nu beneficiază de garanție. Garanția este practic limitată la durata de păstrare a produselor.

La recepționarea mărfii, clientul este încurajat să se asigure că produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ așteptărilor sale.

In conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare Client poate solicita, în cazul lipsei conformității, în primul rând repararea Produsului sau poate solicita înlocuirea Produsului, în fiecare caz fără plata, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată. Inlocuirea Produsului este posibilă în limita stocului disponibil.

Clientul poate returna în termen de 24 de ore produsele achiziționate de pe Site, în următoarele situații:
Ambalajul prezintă deteriorări severe, cu excepția produselor alimentare;
Produsele au fost livrate/ facturate greșit;
Produsele prezintă defecte de fabricație;
Produsele nu respectă conținutul menționat în momentul Comenzii;
Produse cu defecte calitative.

Famiferma poate să refuze Produsele returnate de către Clienții săi, dacă returul se încadrează într-unul din cazurile prevăzute în continuare, fără ca acesta din urmă să poată pretinde daune-interese sau despăgubiri:
In cazul înlocuirii Produsului achiziționat cu un alt Produs sau de un tip diferit;
In cazul în care Produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (ex. în ambalajul original cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit);
In cazul în care aducerea la conformitate sau înlocuirea Produselor neconforme nu este posibilă, rambursarea contravalorii Produselor respective se va face în termen de cel mult 24 de ore de la returnarea produsului neconform către curier sau în punctul de ridicare indicat de către Famiferma.

FRAUDA

Famiferma nu solicită Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc.) informații referitoare la date confidențiale de tip conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

Famiferma își declină orice responsabilitate, în situația în care un Client ar fi/ este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Famiferma. Clientul va informa Famiferma asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact indicate de Famiferma.

Famiferma nu promoveaza SPAM-ul. Orice Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail in Magazinul Web poate opta pentru dezactivarea Contului de Client aferent acestei adrese de e-mail, sau pentru dezabonare de la primirea de newsletter-e/alte comunicari comerciale/promotionale.

Comunicarile realizate de catre Famiferma prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii continutului.

FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

LIMITARE DE RESPONSABILITATE

Famiferma nu poate fi tinut responsabil in nici un fel in fata niciunui Client care utilizeaza Site-ul sau continutul acestuia, altfel decat in limita prevederilor inscrise in cadrul Termenilor si Conditiilor.

Famiferma nu garanteaza Clientului acces la Serviciul oferit prin intermediul Site-ului, in lipsa inregistrarii de catre acesta din urma, prin parcurgerea etapelor de inregistrare mentionate in cadrul Termenilor si Conditiilor si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/sau integral Continutul, de a reproduce partial sau integral Continutul, de a copia, sau de a exploata orice Continut in orice alta maniera sau de a transfera vreunui tert orice Continut asupra caruia are si/sau a obtinut acces, in baza unui acord de utilizare, fara acordul prealabil scris al Famiferma.

Site-ul www.mosiachindia.ro poate contine legaturi conexe (numite hyperlink-uri sau link-uri), care permit conectarea automata la diferite site-uri de Internet. Aceste site-uri conexe sunt proprietatea unor terti si sunt administrate de acestia. Famiferma nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin legaturi din Continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele Site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

Famiferma este exonerat de orice vina in cazul utilizarii Site-urilor si/sau al Continutului transmis catre un Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al Famiferma, atunci cand aceasta utilizare a Continutului poate sau produce pagube de orice natura Clientului si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de Continut.

Famiferma nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca:
Serviciul va fi potrivit cerintelor Clientului;
Serviciul va fi neintrerupt, sigur sau fara erori de orice fel;
Produsele/Serviciile obtinute gratis sau contra cost prin intermediul Serviciului vor corespunde cerintelor sau asteptarilor Clientului;

In limita prevederilor Termenilor si Conditiilor, operatorii, administratorii si/sau proprietarii website-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relatiile sau consecintele acestora rezultand din, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte speciale, promotii, promovari, sau oricare alt tip de relatie/ legatura/ tranzactie/ colaborare/ etc. care pot aparea intre Client si oricare dintre cei care isi fac promovare directa sau indirecta prin intermediul Magazinelor Web.

Famiferma nu este responsabila pentru prejudiciile ce pot fi create ca urmare a folosirii neautorizate a informatiilor de pe Site.

Famiferma nu este responsabila pentru eventualele costuri si/sau pierderi de orice fel suportate/rezultate ca urmare a folosirii informatiilor de pe Site.

Fotografiile prezentate in sectiunile “Promotii” si “Produse noi” nu creeaza obligatii in sarcina Famiferma in sensul ca Famiferma nu isi asuma raspunderea pentru eventualele greseli de text sau pentru preturile postate. Oferta produselor prezentate in aceste sectiuni este valabila in limita stocului disponibil.

RASPUNDERE

Famiferma nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte le poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Famiferma a oricareia dintre obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Produselor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului si, in masura permisa de legislatia in vigoare este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

Prin crearea si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul declara ca accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile de furnizare a serviciilor din cuprinsul Site-ului, astfel cum sunt publicate aceastea la momentul plasarii Comenzii.

Linkuri către alte pagini web

Paginile web ale Famiferma conţin linkuri către alte pagini web. Famiferma nu răspunde pentru practicile de securitate sau de conţinutul altor pagini web.

Întrebări/comentarii si exercitarea drepturilor

Famiferma va răspunde la toate solicitările rezonabile pentru a revedea şi datele dvs. personale, pentru a corecta, modifica sau şterge orice neregularităţi. Dacă aveţi orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu Politica de securitate a datelor personale de la Famiferma (de ex. revederea sau actualizarea datelor dvs. personale), vă rugăm să ne contactati.

Obligațiile utilizatorilor

Utilizatorii sunt răspunzatori de informațiile furnizate la crearea contului pe mosiachindia.ro, precum și de modul cum îl administrează si cum își păstrează și folosesc parola. mosiachindia.ro nu își asumă răspunderea dacă utilizatorul își înstrăinează sau divulgă parola unei terțe persoane și de accesarea contului de către alte persoane decât utilizatorul contului.

Utilizatorii au obligația să respecte urmatoarele reguli în folosirea serviciului mosiachindia.ro:
1. Nu vor încărca viruși, troieni sau alte scripturi pe site și nu vor încerca să obțina acces la servere, computer, conturi sau baze de date.
2. Nu vor încărca, posta sau comenta pe site mesaje sau poze ce au un conținut discriminatoriu, rasist, amenințător, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau sunt contestabile.
3. Nu vor încălca drepturile de proprietate individuală, drepturile de confidențialitate, sau oricare alte drepturi de proprietate ale celorlalți;
4. Nu vor oferi informații false despre ei și nu vor încerca să ne înșele asupra identității și nici să se folosească pentru a prelua date de la alți utilizatori fără consimțământul acestora, sau de a trimite mesaje de tip spam;

mosiachindia.ro își rezervă dreptul să blocheze accesul și să șteargă contul celor care nu respectă aceste obligații. Orice încercare de a accesa datele personale ale altor utilizatori, baza de date a site-ului este considerată tentativă de fraudă a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Comandă și preț

Prețurile afișate nu sunt finale. Prețul de pe factură va fi mai mic sau mai mare, conform cu cantitatea livrată și cu prețul per kilogram afișat pe site la momentul comenzii, la care se adaugă costurile de livrare. In cazul in care sunt produse care se cantaresc si unde pot aparea diferente de pret, clientul este anuntat înainte de livrare de costul final al comenzii. Stocul de pe site este actualizat la 3-5 zile, insa confirmarea certa privind disponibilitatea produsului urmeaza sa fie anuntata catre client dupa plasarea comenzii telefonic sau prin email.

Pozele au caracter informativ. Facem eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din pagina produsului, unele date, etichete și ambalaje pot fi modificate fără notificare sau pot conține erori de scriere în pagină. Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați prin metodele afișate pe site.

Conciliere clienți nemultumiți

Daca apar probleme cu o comanda puteti lua legatura prin mesaj whatsapp la numărul 0790 542 145 sau pe email: vanzari@mosiachindia.ro. Pentru sesizarile prin email vom raspunde in 48 de ore mesajelor dumneavoastra.

Litigii

Orice litigiu apărut în utilizarea serviciului mosiachindia.ro va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată romane.

MODALITATI DE COMANDA

Comanda online

Non stop puteti plasa o comanda online. Pentru a inregistra o comanda este necesar sa aveti cont pe site-ul www.mosiachindia.ro. Va puteti loga in contul existent sau puteti realiza un cont nou, accesand link-ul “Autentificare”.

Dupa autentificare puteti adauga produsele in cos. Dupa adaugarea produselor in cos, in partea dreapta sus puteti verifica costul final si produsele selectate. Pentru a trimite comanda se apasa butonul “Plateste” urmand in continuare pasii prezentati in care selectati adresa de livrare, datele de facturare, dar si modalitatea de plata si livrare, la ultimul pas urmand finalizarea comenzii.

MODALITATEA DE LIVRARE și DE PLATA

A. Livrare în Bucuresti, Ilfov:

  • Livrările se fac în limita stocului disponibil, conform mențiunilor din website. Cost transport: 35 lei. Completati adresa pentru a se actualiza costul transportului. Pentru comenzile a căror valoare este de cel puțin 450 lei, transportul este gratuit.
  • Produsul este livrat la adresa stabilita de dumneavoastra conform mențiunilor din website.
  • Comanda se onorează dacă valoarea ei este de minimum 100 lei.
  • După plasarea comenzii echipa noastră urmează să vă anunțe costul final al produselor în funcție de greutatea acestora, iar în momentul în care comanda este gata pentru livrare se va trimite pe email factura proforma.

B. Livrare naționala:

  • Livrările se fac în limita stocului disponibil, conform mențiunilor din website. Cost transport: 49.95 lei. Pentru comenzile a căror valoare este de cel puțin 550 lei, transportul este gratuit. Costul de livrare este afisat in pagina de confirmare comanda dupa completarea adresei.
  • Produsul este livrat la adresa stabilita de dumneavoastra conform mențiunilor din website.
  • Comanda se onorează dacă valoarea ei este de minimum 100 lei.
  • Pentru livrările în restul tarii plata se face prin virament: după plasarea comenzii echipa noastră urmează să vă anunțe costul final al produselor în funcție de greutatea acestora, iar în momentul în care comanda este gata pentru livrare si confirmata se va trimite pe email factura proforma.
  • Comanda va pleca spre livrare după ce va fi primită confirmarea plății.
  • Datele de plata se trimit pe email dupa ce comanda este procesata.

Transportul este asigurat de Famiferma și partenerii săi cu masini cu temperatura controlata.

Contact: mesaj whatsapp la numărul 0790 542 145 sau pe email: vanzari@mosiachindia.ro

Copyright © 2024 Famiferma (mosiachindia.ro)

Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului: 021/9551 ÷ http://www.anpc.gov.ro/